31 Ocak 2017 Salı

JLabel Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.JLabel;
constructor
Şöyle yaparız.
Jlabel label = new JLabel ("..."); 
setBounds metodu
Şöyle yaparız.
label.setBounds (23, 90, 61, 45);
setBackground metodu
Arka plan rengini verir. Şöyle yaparız.
label.setBackground (Color.BLUE);
setForeground metodu
Metin rengini verir. Şöyle yaparız.
label.setForeground (Color.LIGHT_GREEN);
setIcon metodu
Şöyle yaparız.
ImageIcon icon=...;
label.setIcon (icon);
setOpaque metodu
Şöyle yaparız.
labe.setOpaque (true); //so you can see the background color

ImageIcon Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.ImageIcon;
Bu sınıf bir ekran bileşenine resim yüklemek için kullanılır. Şöyle yaparız.
ImageIcon icon=...;
JLabel lbl=new JLabel();
lbl.setIcon(icon);
constructor
Şöyle yaparız.
String filename = "ouput.png";
ImageIcon icon=new ImageIcon(filename);

30 Ocak 2017 Pazartesi

FileChannel Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.nio.channels.FileChannel;
Dosyanın işletim sistemi tarafından kilitlenemsini sağlar.

constructor
FileInputStream sınıfı tarafından yaratılabilir. Şöyle yaparız.
FileChannel fc = new FileInputStream(...).getChannel();
FileOutputStream sınıfı tarafından yaratılabilir. Şöyle yaparız.
FileChannel fc = new FileOutputStream(...).getChannel();
RandAccessFile tarafından yaratılabilir. Şöyle yaparız.
// Get a file channel for the file
File file = new File("filename");
FileChannel fc = new RandomAccessFile(file, "rw").getChannel();
close metodu
Şöyle yaparız.
fc.close();
lock metodu
FileLock nesnesi oluşturur. Şöyle yaparız.
FileChannel fc = ...;

// Use the file channel to create a lock on the file.
// This method blocks until it can retrieve the lock.
FileLock lock = fc.lock();
map metodu
MappedByteBuffer nesnesi döner. Okumak için şöyle yaparız. İkinci parametre offset, üçüncü parametre length içindir.
MappedByteBuffer mbb = fc.map(MapMode.READ_ONLY, 0, 4l);
Yazmak için şöyle yaparız.
MappedByteBuffer mbb = fc.map(
 FileChannel.MapMode.READ_WRITE,
 0,              // offset
 array.length * Integer.BYTES // length
);
open metodu - Path
Okumak için şöyle yaparız.
String fname = ...;
try (FileChannel fc = FileChannel.open(Paths.get(fname))) {
 ...
} catch (IOException ex) {
 ...
}
Yazmak için şöyle yaparız.
FileChannel fc = FileChannel.open(Paths.get("a.txt"),StandardOpenOption.WRITE);
Mevcut dosyayı sıfırlama ve okuma ve yazma için şöyle yaparız.
File file = ...;
try (FileChannel fc = FileChannel.open(
 file.toPath(),
 StandardOpenOption.READ,
 StandardOpenOption.WRITE,
 StandardOpenOption.CREATE,
 StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING
)) {
 ...
}
position metodu
Şöyle yaparız.
fc.position(14);
transferFrom metodu
Destination Channel nesnesine, Source Channel nesnesinden kopyalama yapar. Şöyle yaparız.
FileChannel source = ...;
FileChannel destination = ...;
destination.transferFrom(source, 0, source.size());
transferTo metodu
Source Channel nesnesinden, Destination Channel nesnesine kopyalama yapar. Şöyle yaparız.
void fileCopyUsingNIOChannelClass() throws IOException 
{
 File fileToCopy = new File("c:/temp/testoriginal.txt");
 FileInputStream inputStream = new FileInputStream(fileToCopy);
 FileChannel inChannel = inputStream.getChannel();

 File newFile = new File("c:/temp/testcopied.txt");
 FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(newFile);
 FileChannel outChannel = outputStream.getChannel();

 inChannel.transferTo(0, fileToCopy.length(), outChannel);

 inputStream.close();
 outputStream.close();
}
tryLock metodu
FileLock nesnesi oluşturur. Şöyle yaparız.
FileChannel fc = ...
FileLock lock = fc.tryLock();
if(lock != null){
 ...
}
write metodu
Şöyle yaparız.
ByteBuffer buf = ...;
fc.write (buf);
Kilidi otomatik olarak alıp bırakmak için şöyle yaparız.
try(final FileOutputStream fos = new FileOutputStream(".queue", true);
  final FileChannel chan = fos.getChannel()){
  chan.lock();
  chan.write(ByteBuffer.wrap(message.getBytes()));
}IntBuffer Sınıfı

get metodu
Şöyle yaparız.
IntBuffer integers = ...
int[] array = new int[n];
integers.get(array);

MappedByteBuffer Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.nio.MappedByteBuffer;
constructor
Şöyle yaparız
FileChannel fc = ...;
MappedByteBuffer mbb = fc.map(MapMode.READ_ONLY, 0, 4l);
asIntBuffer metodu
Şöyle yaparız
IntBuffer integers = mbb.asIntBuffer();
getInt metodu
Şöyle yaparız
int prime = mbb.getInt();
order metodu
Şöyle yaparız
mbb.order(ByteOrder.nativeOrder());

27 Ocak 2017 Cuma

Clipboard Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
getContents metodu
Şöyle yaparız.
Transferable t = clipboard.getContents( null );


try {
 if ( t.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor) )
 {
  Object o = t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  String data = (String)t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  System.out.println( "Clipboard contents: " + data );
 }      
} catch (Exception e) {
 ...
}
setContents metodu
Şöyle yaparız.
StringSelection selection = new StringSelection("A");    
clipboard.setContents(selection, null);