31 Ocak 2017 Salı

ImageIcon Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.ImageIcon;
Bu sınıf bir ekran bileşenine resim yüklemek için kullanılır. Şöyle yaparız.
ImageIcon icon=...;
JLabel lbl=new JLabel();
lbl.setIcon(icon);
constructor
Şöyle yaparız.
String filename = "ouput.png";
ImageIcon icon=new ImageIcon(filename);

30 Ocak 2017 Pazartesi

IntBuffer Sınıfı

get metodu
Şöyle yaparız.
IntBuffer integers = ...
int[] array = new int[n];
integers.get(array);

27 Ocak 2017 Cuma

Clipboard Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
getContents metodu
Şöyle yaparız.
Transferable t = clipboard.getContents( null );


try {
 if ( t.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor) )
 {
  Object o = t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  String data = (String)t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  System.out.println( "Clipboard contents: " + data );
 }      
} catch (Exception e) {
 ...
}
setContents metodu
Şöyle yaparız.
StringSelection selection = new StringSelection("A");    
clipboard.setContents(selection, null);

25 Ocak 2017 Çarşamba

Gson JsonObject Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.google.gson.JsonObject;
get metodu
JsonElement döner. Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{  id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
JsonPrimitive prim = obj.get("active").getAsJsonPrimitive();

23 Ocak 2017 Pazartesi

WritableRaster Sınıfı

Giriş 
Raster arayüzünden kalıtır. Pixelleri yazabilme imkanı tanır.

setDataElements metodu 
Örnek ver

21 Ocak 2017 Cumartesi

Gson JsonPrimitive Sınıfı

isBoolean metodu
Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{  id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
JsonPrimitive prim = obj.get("active").getAsJsonPrimitive();
if(prim.isBoolean()){
 System.out.println("boolean");
}else{
 System.out.println("number");
}

20 Ocak 2017 Cuma

Swing JTextArea Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.JTextArea;
JTextComponent sınıfından kalıtır.
JTextField ve JTextArea arasındaki fark şöyle
JTextField -> one-line
JTextArea -> multiple lines
constructor
Şöyle yaparız.
JTextArea textArea = new JTextArea();
constructor - string
Şöyle yaparız.
String str = ...;
JTextArea textArea = new JTextArea(str);
addKeyListener metodu
Şöyle yaparız.
KeyListener keyListener = new KeyListener(){
 @Override
 public void keyPressed(KeyEvent arg0) {}
 @Override
 public void keyReleased(KeyEvent arg0) {}
 @Override
 public void keyTyped(KeyEvent arg0) {}
};
textArea.addKeyListener(keyListener);
read metodu
Şöyle yaparız.
try (Reader reader = new BufferedReader(new FileReader("instructions.txt"))) {
 textArea.read(reader, null);
} catch (IOException exception) {
 ...
}
setEditable metodu
Şöyle yaparız.
textArea.setEditable(false);
Şöyle yaparız.
textArea.setEditable(true);
setEnabled metodu
Şöyle yaparız.
textArea.setEnabled(true);
setFont metodu
Şöyle yaparız.
textArea.setFont(new Font("Comic Sans MS", Font.BOLD, 16));

setLineWrap metodu
Şöyle yaparız.
textArea.setLineWrap(true);
setWrapWordStyle metodu


Şöyle yaparız.
textArea.setWrapStyleWord(true);

18 Ocak 2017 Çarşamba

JavaFX FXMLLoader Sınıfı

Giriş
Bu sınıfın yüklediği bileşen Scene ile kullanılabilir. Şöyle yaparız.
Parent root = FXMLLoader.load(...);
Scene scene = new Scene(root);
load metodu
Şöyle yaparız.
Parent root = FXMLLoader.load(
 getClass().getClassLoader().getResource("scenes/Login.fxml"));

15 Ocak 2017 Pazar

JavaFX Application Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javafx.application.Application;
getHostServices metodu
Şöyle yaparız.
getHostServices().showDocument(getClass().
 getResource("computer_graphics_tutorial.pdf").toString());
launch metodu
Şöyle yaparız.
public static void main(String[] args) {
 launch(args);
}
start metodu
Parametre olarak Stage nesnesi alır. Bir Scene gösterir.  Şöyle yaparız.
public class MyApp extends Application {

 @Override
 public void start(Stage primaryStage) {
  ...
  primaryStage.setScene(new Scene(area));
  primaryStage.show();
 }
 ...
}
Şöyle yaparız.
@Override
public void start(final Stage primaryStage) {
 ...

 Scene scene = new Scene(...,...,...);

 primaryStage.setScene(scene);
 primaryStage.show();
}

14 Ocak 2017 Cumartesi

TrustManagerFactory Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
getDefaultAlgorithm metodu
Şöyle yaparız
String tmfAlgorithm = TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm();
getInstance metodu
Şöyle yaparız.
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory
      .getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
getTrustManagers metodu
Örnek
TrustManager arayüzü dizisi döner. Şöyle yaparız.
 TrustManager[] trustManagers = trustManagerFactory.getTrustManagers();
Örnek
Şöyle yaparız.
SSLContext sslContext = ...;
sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null);
init metodu
Şöyle yaparız.
KeyStore k = ...;
tmf.init(k);