26 Nisan 2018 Perşembe

WatchService Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.io.IOException;
import java.nio.file.FileSystems;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardWatchEventKinds;
import java.nio.file.WatchEvent;
import java.nio.file.WatchKey;
import java.nio.file.WatchService;
Bu sınıf yerine eskiden Apache Commons'tan VFS API kullanılırdı.
constructor
Şöyle yaparız.
WatchService watchService = FileSystems.getDefault().newWatchService();
Daha sonra Path.register() metodu ile izlemek istediğimiz şeyi belirtiriz. Şöyle yaparız.
Path faxFolder = Paths.get("./faxFolder/");
WatchService watchService = ...;
faxFolder.register(watchService, StandardWatchEventKinds.ENTRY_CREATE);
pollEvents metodu
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder