7 Mart 2018 Çarşamba

Selenium WebDriver Arayüzü

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import org.openqa.selenium.WebDriver;
Chrome için şu satırı dahil ederiz.
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
Her Driver aynı zamanda JavaScripExecutor'a çevrilebilir.

constructor - Chrome
Örnek
Şöyle yaparız.
System.setProperty("webdriver.chrome.driver","C:\Selenium\\browser\\chromedriver.exe");
WebDriver driver =  new ChromeDriver();
Örnek
Burada Chrome Driver'ın path'ini veriyoruz. Chrom kurulumunu değil! Şu kod yanlış
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\
  Application\\chrome.exe");
WebDriver driver = new ChromeDriver();
Şöyle yaparız.
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\path\\to\\chromedriver.exe");
WebDriver driver = new ChromeDriver();
findElement metodu
Şu satırı dahil ederiz.
import org.openqa.selenium.By;
Python ayrı byXXX metodları kullandığı için bence daha okumaklı. Şöyle yaparız. Java da ise By.XXX şeklinde kullanılır.
chromedriver = webdriver.Chrome()
...
elem = chromedriver.find_element_by_class_name("twelve-days-claim")

elem2 = chromedriver.find_element_by_class_name("login-popup")

username = chromedriver.find_element_by_css_selector("div[id*='form-login']
  [id='login-form-email'] input")
Örnek - id
Şöyle yaparız.
driver.findElement(By.id("ap_email")).click();
Örnek - linkText
Şöyle yaparız
WebElement functionAnchor = driver.findElement(By.linkText(functionName));
Örnek - name
Şöyle yaparız.
driver.findElement(By.name("username")).sendKeys("name.surname");
driver.findElement(By.name("password")).sendKeys("Huhuhu");
Örnek - tagName
Şöyle yaparız.
driver.findElement(By.tagName("body")).sendKeys(Keys.CONTROL + "t");
Örnek - xpath
Şöyle yaparız.
driver.findElement(By.xpath("//a [@href='https://www.snapdeal.com/login']")).click();
findElements metodu
Elimizde bir XPath olsun.
String path = "/html/body/div/div[3]/tr[1]/th";
Şöyle yaparız.
List <WebElement> pagination= driver.findElements(By.xpath(path));
get metodu
Şöyle yaparız.
driver.get("https://www.snapdeal.com/");
manage metodu
Şöyle yaparız.
driver.manage().window().maximize();
Şöyle yaparız.
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
navigate metodu
Şöyle yaparız.
driver.navigate().back();
quit metodu
Şöyle yaparız.
driver.quit();

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder