7 Ağustos 2017 Pazartesi

Stream collect metodu

collect metodu - Collector
Örnek ver

collect metodu - Collector
Elimizde bir Collector olsun
class PackCollector<T> implements Collector<T, List<List<T>>, List<List<T>>> {

 @Override
 public Supplier<List<List<T>>> supplier() {
  return () -> {
   ...
  };
 }

 @Override
 public BiConsumer<List<List<T>>, T> accumulator() {
  return (list, s) -> {
   ...
  };
 }

 @Override
 public BinaryOperator<List<List<T>>> combiner() {
  return (left, right) -> {
   ...
  };
 }

 @Override
 public Set<Characteristics> characteristics() {
  return EnumSet.of(Characteristics.IDENTITY_FINISH);
 }

 @Override
 public Function<List<List<T>>, List<List<T>>> finisher() {
  return Function.identity();
 }

}
Şöyle yaparız.
List<List<String>> result = items.stream().parallel().collect(new PackCollector<>());
System.out.println(result);
collect metodu - Supplier + Accumulator + Combiner
Şöyle yaparız.
Path path = ...;
List<String> lines = Files.lines(path)
 .collect(
  ArrayList::new, 
  new BiConsumer<ArrayList<String>, String>() {
   @Override
   public void accept(ArrayList<String> lines, String line) {
   ...         
   }
  }, 
  ArrayList::addAll
);
collect metodu - Supplier + Accumulator + Combiner
Accumulator ve Combiner BiConsumer tipinden. Collector yerine kendimiz yazmak istersek, lambda kullanabiliriz ya da sınıfımızın bir metodunu çağırabiliriz. Şöyle bir collector sınıfımız olsun.
// Averager.java from the official Java tutorial
public class Averager
{
 private int total = 0;
 private int count = 0;


 public void addcount(int i) { total += i; count++;}
 public void combine(Averager other) {
  total += other.total;
  count += other.count;
 }
}
Kendi metodlarımızı çağırmak istersek şöyle yaparız. Bir Averager nesnesi yaratılır. Her eleman için addCount metodu çağrılır. addAccount bir accumulator metodudur. Stream elemanını bir result container nesnesine ekler. combine bir combiner metodudur. İki tane result container nesnesini birleştirir.
List<Integer> list = new LinkedList<Integer>();
...
Averager averageCollect = list.stream()
   .collect(Averager::new, Averager::addcount, Averager::combine);
Eğer lambda kullanmak istersek şöyle yaparız.
Averager averageCollect = list.stream()
 .collect(Averager::new, (a,b) -> a.addcount(b), (a,b) -> a.combine(b));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder