7 Haziran 2017 Çarşamba

DataInputStream Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.io.DataInputStream;
Bu sınıf sadece BigEndian okuyabilir. C# dilindeki BinaryReader sınıfına benzer.

constructor
socket stream'ini sarmalarız.
DataInputStream din = new DataInputStream(socket.getInputStream());
FileStream nesnesini sarmalarız.
try (DataInputStream input = new DataInputStream(new FileInputStream("a.dat"));
    ) {
  ...
}
readDouble metodu
Şöyle yaparız.
double ans = din.readDouble();
readFully metodu
Eğer okunacak byte sayısı biliniyorsa, döngü kurmaya gerek kalmadan okuma yapmak mümkün.
Belirtilen dizi büyüklüğü kadar veri okur.
int recordIntLen = din.readInt();
byte[] record = new byte[recordIntLen - 4];
din.readFully(record);
readFully metody - offset 
Şöyle yaparız.
din.readFully(record, 1, 128); //blocks until 128 bytes are read from the socket
readInt metodu
Şöyle yaparız.
int msgIntLen = din.readInt();
readLong metodu
Şöyle yaparız.
long fileSize = din.readLong();
readUnsignedByte metodu
Şöyle yaparız.
int id = din.readUnsignedByte();
readUTF metodu
Şöyle yaparız.
String stringUTF = din.readUTF();


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder