8 Ocak 2018 Pazartesi

Comparator Arayüzü

Giriş
İki nesneyi belirlediğimiz kritere göre kıyaslamak için kullanılır. Java 8 ile Comparator arayüzü yeni metodlara sahip oldu.Max işlemi için kullanırız. Şöyle yaparız.
stream.max(Comparator.comparingInt(...).get()
Sort işlemi için kullanırız. Şöyle yaparız.
stream.sort(Comparator.comparing(...));
compare metodu
İmzası şöyle
@FunctionalInterface
public interface Comparator<T> {
 int compare(T o1, T o2);
 ...
}
Açıklaması şöyle.
Compares its two arguments for order. Returns a negative integer, zero, or a positive integer as the first argument is less than, equal to, or greater than the second.
Kalıtan sınıfta imza şöyle olur.
public int compare (Foo o1, Foo o2);
Örnek
Şöyle yaparız. o1 diğer nesneden büyükse 1, diğer nesneye eşitse 0, küçükse -1 dönerim.
class FooComparator implements Comparator<Foo> {
 @Override
 public int compare (BankAccount o1, BankAccount o2) {
  return ...;
 }
}
Örnek
Eğer sıralamada null daha küçük kabul etmek istersek şöyle yaparız.
public int compare (Foo o1, Foo o2) {
 if (o1 == o2) {
  return 0;
 }
 if (o1 == null) {
  return -1;
 }
 if (o2 == null) {
  return 1;
 }
 ...
 return ...;
}
comparing metodu - keyExtractor + keyComparator
Static factory metodudur.
Örnek
Şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Test::getNumber, Comparator.reverseOrder());
Örnek
null değerlerin önce gelmesini istersek şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Person::getName,
 Comparator.nullsFirst(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER))
Çıktı olarak şunu alırız.
null
Alice
Bob
Bob
Carol
Carol
David
Eric
comparingDouble metodu
Static factory metodudur. İki tane double değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. Örnek ver.

comparingInt metodu - static
Static factory metodudur. İki tane int değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. min (), max (), sort (), gibi işlemlerde kullanılabilir.
Eskiden şöyle yazardık.
List<String> al = Arrays.asList("45", "186", "185", "55", "51", "51", //
    "22", "78", "64", "26", "49", "21");
Collections.sort(al, new Comparator<String>() {
  @Override
  public int compare(String o1, String o2) {
    return Integer.compare(Integer.parseInt(o1), Integer.parseInt(o2));
  }
});
Örnek - Max
Şimdi şöyle yazıyoruz.
someStrings.stream().max(Comparator.comparingInt(String::length)).get()
Örnek - Sort
Şimdi şöyle yazıyoruz.
Collection.sort(al, Comparator.comparingInt(Integer::parseInt));
İki alan göre çalışan comparator şöyledir.
Collection.sort(personList, Comparator
  .comparingInt(Person::getAge)
  .thenComparing(Person::getSurname));
comparingLong metodu
Static factory metodudur. İki tane long değeri karşılaştıran Comparator nesnesi döner. Şöyle yaparız.
List<Message> messagesByDeviceType = new ArrayList<Message>();   
messagesByDeviceType.sort(Comparator.comparingLong(Message::getTime))
Aslında sonuç şu kod ile aynıdır.
Long.compare(...,..)
nullsFirst metodu
Şöyle yaparız.
Comparator<String> cmp = Comparator.nullsFirst(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
TreeMap<String, String> map = new TreeMap<>(cmp);
thenComparing metodu
İlk alan değerleri eşit ise ikinci alana göre sıralama yapmak için kullanılır. Şöyle yaparız.
Comparator.comparing(Drink::getName).
 thenComparing(Drink::getColour);
thenComparingDouble metodu
Örnek ver

thenComparingInt metodu
Örnek ver

thenComparingLong metodu
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder