27 Ekim 2016 Perşembe

LinkedList Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.LinkedList;
Sınıf List arayüzünü gerçekleştirir.
import java.util.List;
Bu sınıf ArrayList'e göre daha az kullanılıyor.

constructor
Şöyle yaparız.
LinkedList<Foo>list = new LinkedList<Foo>();
Şöyle yaparız.
Queue<Foo> lits = new LinkedList<Foo>() ;
add metodu
Açıklaması şöyle
public void add(int index, E element)
Inserts the specified element at the specified position in this list. Shifts the element currently at that position (if any) and any subsequent elements to the right (adds one to their indices).
Şöyle yaparız.
list.add (10,foo);
isEmpty metodu
Şöyle yaparız.
if (!list.isEmpty () ){...}
remove metodu
İlk elemanı siler ve döndürür. Şöyle yaparız.
Foo f = list.remove();Hiç yorum yok:

Yorum Gönder