29 Kasım 2017 Çarşamba

DecimalFormat Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.text.DecimalFormat;
Decimal format yerine String.format() ta rahatça kullanılabilir. Şu iki kod aynı işi görür.
String number=String.format("%.7f", 1.234567777);
ile
DecimalFormat df = new DecimalFormat("####0.000000");
String result = df.format(1.234);
System.out.println(result);
aynıdır.

DecimalFormat gösterimsel amaçlı olarak double, BigDecimal gibi sınıfları String'e çevirir. Decimal format NumberFormat sınıfından kalıtır.

DecimalFormat ile para formatlama işleri ile ilgili aldığım notlar aşağıda. Daha detaylı bilgi için Customizing Formats başlıklı yazıya göz atabilirsiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer verilen formatlama hassasiyetinden daha fazla küsürat varsa, sayı yuvarlamaya tabi tutulur.
DecimalFormat provides rounding modes defined in RoundingMode for formatting. By default, it uses RoundingMode.HALF_EVEN.
HALF_EVEN yuvarlamada, sayı tam ortadaysa, her zaman çift olan sayıya yuvarlanır.

constructor - String
Şöyle yaparız.
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##");
constructor - String + DecimalFormatSymbols
DecimalFormatSymbols nesnesi alır. Sisteminkinden farklı bir locale kullanmak istersek şöyle yaparız.
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##", 
                DecimalFormatSymbols.getInstance(Locale.ENGLISH));
format metodu
Örnek - double
Şöyle yaparız.
NumberFormat formatter = new DecimalFormat("#0.00");   
System.out.println(formatter.format(4.0));
Örnek - BigDecimal
Şöyle yaparız.
String str = df.format(new BigDecimal(95.1));
getInstance
Belli bir locale kullanan instance alınabilir.
DecimalFormat nf = DecimalFormat.getInstance(Locale.ENGLISH);
setGroupingSize metodu
Formatlama için verilen string yerine aynısı kodla da yapılabilir. Şöyle bir format'ımız olsun.
DecimalFormat df = new DecimalFormat("###,###.00", symbols);
Aynısını kodla şöyle yaparız.
DecimalFormat df = new DecimalFormat();
df.setDecimalFormatSymbols(symbols);
df.setGroupingSize(3);
df.setMaximumFractionDigits(2);
setNegativePrefix metodu
Şöyle yaparız.
df.setNegativePrefix("(");
setNegativeSuffix metodu
Şöyle yaparız.
df.setNegativeSuffix("%)");
setRoundingMode metodu
DecimalFormat sınıfının setRoundingMode() metodu kullanılarak, yuvarlama metodu değiştirilebilir.
1. CEILING
Şöyle yaparız.
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.####");
df.setRoundingMode(RoundingMode.CEILING);
for (Number n : Arrays.asList(12, 123.12345, 0.23, 0.1, 2341234.212431324)) {
  Double d = n.doubleValue();
  System.out.println(df.format(d));
}
Çıktı olarak şunu alırım.
12
123.1235
0.23
0.1
12341234.2125
2. FLOOR
Eksi sonsuza doğru yuvarlar. Eksi sayılarda bu açından DOWN'dan farklı sonuç verir. Şöyle yaparız.
df.setRoundingMode(RoundingMode.FLOOR);
3. DOWN
Sıfıra doğru yuvarlar. Eksi sayılarda bu açıdan FLOOR'dan farklı sonuç verir. Şöyle yaparız.
double value = 0.03303;
DecimalFormat df = new DecimalFormat("###.##;-###.##");
df.setRoundingMode(RoundingMode.DOWN);
System.out.println(df.format(value));
Çıktı olarak şunu alırım.
0.03
Formatlamada kullanılan işaretler ve Kullanım Şekilleri
Formatlamada en çok # işareti kullanılıyor. # kaç tane hane istendiğini belirtir. Sayı istenilen haneden fazlasına sahipse, yuvarlamaya tabi tutulur. Eğer istenilen haneden azına sahipse, # karakteri yerine bir şey yazılmaz!
# işareti ile yuvarlama olmaması
Bu işaret ile haneye yazılacak sayı varsa yazılır. Aşağıdaki örnekte küsurat hanesi 5 taneye kadar müsade edilmiş. Ancak elimizdeki para değeri sadece 3 haneye sahip. Dolayısıyla yazılacak sayılar yazılıyor, geri kalan haneler doldurulmuyor
BigDecimal money = BigDecimal ("123.234");
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.#####");
df.format(money);//123,234 verir
# işareti ile yuvarlama olması
Şöyle bir kod olsun.
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##");
System.out.println(df.format(18.566666666666663));
Çıktı olarak şunu alırım.
18.57

 # işareti ile yuvarlama olması ve 0'ın atılması
BigDecimal money = new BigDecimal ("17.299999999999997");
DecimalFormat df = new DecimalFormat("###.##");
df.format (money); //17,3 verir

0 işareti
Bu işaret ile haneye yazılacak sayı varsa yazılır. Yoksa geri kalan haneler 0 ile doldurulur. Aşağıdaki örnekte bu durum gösterilmiş.
BigDecimal money = new BigDecimal ("123.234");
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.000000");
df.format (money); //123,234000 verir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder